In the second row, there should be 1 arrow in the first box, 1 Lingering Potion of Harming (Instant Damage) in the second box and 1 arrow in the third box. For this reason, if you're playing on a Minecraft version below 1.13 (1.12, 1.8, 1.7), you should use what we've named a legacy ID for this item. dit is de potion of healing en posion die je nodig hebt voor de potion of harming (2) extra's om op potions te zetten voor extra's dit is een fermented spidereye hiermee vergiftig je het effect zoals je al hebt gezien bij de potion of weakness en andere potions (optional) (optional) Splash Potion of Weakness Useful against cave spiders; also can be used to heal Zombie villagers. Mixing a potion with gunpowder will … This will cause damage to another mob. It can be consumed to gain Instant Damage. In Minecraft, an Arrow of Harming (Instant Damage) has the following Name, ID and DataValue: See a complete list of Minecraft IDs that is interactive and searchable. Then add the fermented spider eye to the top box. DigMinecraft.com requires JavaScript to work properly. Splash Potion of Harming Heals Skeletons, Zombies, Zombie Pigmen and Withers, but harms other mobs. This concoction looks, smells, and tastes like a Potion of Healing or other beneficial potion. When making an Arrow of Harming (Instant Damage), it is important that the items are placed in the exact pattern as the image below. The Harming Potion item can be spawned in Minecraft with the below command. When this potion is drank, it will give you the Instant Damage II effect and immediately cause 12 points of damage to your health. welkom bij potions om te beginnen heb je een Brewing Stand en een Cauldron nodig zie hier de recepten, je hebt 3 cobblestone nodig en 1 blazerod daarvoor                                          voor de cauldron heb je 7 iron in een U-vorm, moet je een blaze in de nether doden zie meer info                                           om iron te krijgen moet je het onder de grond, bij mob info over blaze                                                                                                vinden en bakken in een furnace, dit is het begin als je de Brewing Stand hebt en de cauldron moet je glass bottles maken zie het recept hier, dit is de blaze die je vind in de nether castle in de nether, dit is flint dat je nodig hebt om flint and steel te maken met flint and steel kun je alles in de fik steken en een nether portaal te openen, hier zie je het recept van flint and steel je het 1 iron nodig en 1 flint, hiernaast zie je flint and steel hiermee open je de nether portal je moet de portal in de fik steken, dit is coal dat je nodig hebt om iron ore tot iron ingot te smelten je kunt ook hout er in doen maar coal kun je langer mee doen, om een blaze rod te krijgen moet je naar de nether om de nether portaal te krijgen heb je obsidian nodig dat krijg je door water met lava te mengen en met een diamond pickaxe te mijnen, dit is gravel als je dit kapotmaakt heb je kans op gravel of op flint dat je nodig hebt voor flint and steel, zo maak je glass je moet sand omsmelten in een furnace tot glass sand vind je meestal bij water of in de desert, nu je een Brewing Stand een Cauldron en glas bottles hebt is de volgende stap de cauldron te vullen met water met behulp van een bucket en die te vullen met water en dan het water en de rechte muisknop in de cauldron te doen dit is nodig voor water bottles dit heb je weer nodig om potions in de brewing stand te maken hier onder staat alles stap voor stap alles uitgelegd, als je de cauldron wilt vullen met water moet je met de water bucket richten op de cauldron en dan op de rechte muisknop drukken en wil je de glass bottle vullen met water dan moet je met je glass bottle in je hand op de cauldron wijzen en dan rechte muisknop drukken en als de cauldron leeg is moet je hem weer vullen met water, om water in de bucket te krijgen moet je een bucket in je handen hebben en met je rechte muisknop op een water block klikken en dan vul je de bucket met water, dit is het recept van een bucket je hebt 3 iron ingots nodig voor een bucket, nu we ook water bottles hebben kunnen we nu bezig met de Brewing Stand wat we nodig hebben voor de basis is nether wart hieronder staat alles wat je moet weten over de basis en dan kunnen we eindelijk met potions maken aan de slag, dit is nether wart die je moet gebruiken om potions mee te maken dit kun je ook farmen door het met je rechte muisknop met de nether wart in je hand op soulsand te klikken, dit is nether wart als plant deze vindt je in de nether castle als je deze kapotmaakt krijg je nether wart, dit is farmland die gemaakt is doordat er met een hoe rechte muisknop op een dirt is geklikt, dit is dirt hiermee moet je farmland maken om te farmen je kunt geen nether wart farmen maar wel melon en carrots die je later nodig bent, nu we de basis weten kunnen we eindelijk potions effecten geven hier staan alle potions en hoe je ze maakt, nu moet je de nether wart bovenaan zetten en drie water bottles nu moet je wachten tot de nether wart in de water bottles zit als het erin zit heb je een vreemde drank het doet niks van vanaf dat kun je effecten toevoegen met verschillende ingrediënten, als je met je rechte muisknop op een Brewing Stand klikt dan krijg je dit bovenaan moet je een ingrdiënt plaatsen en eronder een water, dit is een hoe daarmee kun je dirt veranderen in farmland om dingen te farmen, zo maak je een diamond pickaxe om obsidian mee te mijnen, dit is de nether portal in de nether vind je niet alleen blaze rods te krijgen maar je kunt er meer dingen krijgen voor potions, dit is de potion of healing hiermee heal je jezelf heel snel, dit is het recept voor een potion of healing je hebt drie vreemde drank nodig en 1 glinstering melon, dit is het recept voor de glinstering melon die je nodig hebt voor de potion of healing, dit is een golden nugget die je van een gold ingot krijgt, zo maak je een golden nugget je hebt 1 golden ingot nodig om 9 golden nuggets te maken, dit is een gold ingot die je krijgt als je gold ore die je onder de grond vind in een furnace omsmelt tot een golden ingot die je kunt gebruiken om golden nuggets te maken, dit is een recept hoe je de golden carrot moet maken je hebt 1 carrot en 8 golden nuggets nodig om de potion of night vision te maken, dit is een golden carrot hiermee kun je de potion of night vision maken, dit is een carrot waarmee je met golden nuggets een golden carrot kan maken of je eet de carrot gewoon op, dit is het recept voor de potion of night vision je hebt 1 golden carrot nodig, dit is de potion of night vision hiermee kun je heel goed in het donker kijken, zo maak je de fermented spidereye hiermee kun je de potion of invisibility maken je hebt 1 sugar nodig 1 brown mushroom en 1 spidereye, dit is het recept voor de potion of invisibility je hebt potion of night vision nodig en 1 fermented spidereye, dit is de potion of invisibility hiermee kun je jezelf onzichtbaar maken, dit is een sugar die je nodig hebt om de fermented spidereye te maken je krijgt sugar door sugar cane in een crafting table te doen, dit is een spider die een spidereye laat droppen die je nodig hebt om een fermented spidereye te maken, dit is een sugar cane hiermee maak je sugar, zo maak je een sugar die je nodig hebt voor de fermented spidereye en sugar cane's vindt je bij water, dit is de potion of regeration hiermee krijg je per seconde een beetje levens, dit is een fermented spidereye dat je nodig hebt voor de potion of invisibility, dit is een brown mushroom die je nodig hebt om een fermented spidereye te maken je vindt ze soms in een grot of ergens in het bos, dit is een spidereye die je nodig hebt voor de fermented spidereye spiders laten deze droppen en heksen droppen ook spidereyes, zo maak je de potion of regeratie je hebt 1 ghasttear nodig om het te maken, dit is een fishing rod hij is handig om ghast naar je toe te trekken maar je kunt er ook mee vissen, zo maak je een fishing rod je hebt 2 string nodig die droppen spiders vaak en je hebt 2 sticks nodig die maak je door 2 wood planks boven elkaar in een crafting table te zetten, dit is een ghast hij spawnt in de nether en dropt ghasttear die je nodig hebt om de potion of regeration te maken een tip is je kunt hem met een fishing rod naar je toe trekken en de genadeslag op hem uitvoeren met een zwaard omdat hij vaak boven lava zweeft en dan valt de ghasttear in de lava dat wil je niet hebben, dit is een ghasttear die je nodig hebt om de potion of regeration te maken ghast droppen ghastear en ghast zijn te vinden in de nether, dit is het recept voor sugar je hebt 1 sugar cane nodig voor sugar, dit is een sugar cane hiermee kun je een sugar maken sugar cane vind je aan de waterkant, dit is het recept voor de potion of swiftness je hebt 1 sugar nodig om het te maken, dit is de potion of swiftness hiermee kan je supersnel rennen handig om te vluchten, dit is sugar dat je nodig hebt voor de potion of swiftness, dit is het recept voor de potion of strenght je hebt 1 blaze powder nodig, dit is de potion of strenght hiermee krijg je meer kracht waarmee je mobs makkelijker kunt verslaan, dit is blaze powder die je nodig hebt voor een potion of strenght, dit is een blaze rod die je nodig hebt voor blaze powder.